Godkjenninger

Akershus VVS har alle nødvendige godkjenninger og er en særdeles trygg leverandør innen VVS. Godkjenninger forplikter oss til å holde fokus, holde oss oppdaterte og tilby deg det du forventer. Godkjenninger beviser vår kunnskap - og gir deg din trygghet.
 

mester
MESTERBREV 

En mester har fag-/svennebrev og lang praksis i yrket sitt. Mesterutdanningen er en formell videreutdanning for en håndverker innen eget fag, og gir høy kompetanse både som bedriftsleder og faglig leder. Arbeid gjort av en mester bygger på gode håndverkstradisjoner og overholder dagens regelverk. Som kunde får du gode råd og fagmessig oppfølging. En mester inngår skriftlige avtaler, også for mindre arbeider. Dette ivaretar både kundens og mesterbedriftens interesser. I kraft av sin erfaring og fagkunnskap kan en mester styre både store og små prosjekter mot et godt resultat. – Fagkunnskap gir trygghet!
ansvarsrett logo

SENTRAL GODKJENNING

Sentral godkjenning er en frivillig kvalitetsordning som beskriver foretakets seriøsitet og kompetanse basert på dokumentert utdanning, praksis og kvalitetssikringsrutiner.


Med sentral godkjenning viser foretaket at det:
- har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker
- oppfyller de lovpålagte kravene til drift
- har betalt skatter og avgifter
vvsfagmann

VVS FAGMANN

Jeg kan gi deg løsninger på hele badet – fra tegning til reperasjoner. Ikke at jeg tror at noe skal skje, men dessverre er det slik i blant. HVIS behovet for å reklamere oppstår, så vet du at du kan ta kontakt med meg i etterkant. Jeg gir deg en pris du kan forholde deg til. Det kommer ikke på noen skjulte kostnader i etterkant. Jeg leverer både service og produkter. Jeg kjøper mine varer fra seriøse leverandører, og kan søke råd for å finne den beste løsningen for deg som kunde.

vk3

VÅTROMSNORMEN

Byggebransjen har en våtromsnorm, BVN. Bedrifter søker om å benytte tittelen Godkjent våtromsbedrift. De har da anledning til å benytte BVN Godkjent våtromsbedriftlogo.


De forplikter seg til å følge BVN i størst mulig grad, holde seg oppdatert, benytte sertifiserte fagfolk og godkjente produkter, materialer og løsninger i henhold til Byggebransjens våtromsnorm. Se etter logoen når du velger fagfolk til å jobbe på våtrommet ditt.

Kontakt oss

Fornavn*
Etternavn*
Epost*
Melding
kompetansesjekk.no får du informasjon om bedrifters godkjenninger.

Rørleggertjenester

Akershus VVS utfører alle typer rørleggeroppdrag. Alt fra bytte et kjøkken batteri som lekker, til store nye installasjoner og rehabilitering.
Se våre tjenester

Spyletjenester

Akershus VVS har også en godt utrustet spyleavdeling. Der kan du få hjelp med tette avløps- og overvannsrør, toaletter, sluk på bad og andre våt rom, samt andre steder der det er behov for spyling.
Les mer om våre spyletjenester
Akershus VVS • Brogata 10 • 2000 Lillestrøm • Kontortelefon 63810582 • post@akershusvvs.no

Rørleggertjenester

Akershus VVS utfører alle typer rørleggeroppdrag. Alt fra bytte et kjøkken batteri som lekker, til store nye installasjoner og rehabilitering.
Se våre tjenester

Spyletjenester

Akershus VVS har også en godt utrustet spyleavdeling. Der kan du få hjelp med tette avløps- og overvannsrør, toaletter, sluk på bad og andre våt rom, samt andre steder der det er behov for spyling.
Les mer om våre spyletjenester

Godkjenninger

mester
image001
vvsfagmann
vk3