Utbedring av vannlekkasje

091
Vannskader koster forsikringsselskapene store summer hvert år. I 2012 var det 54.000 vannskader som koster 2 milliarder kroner.
Ifølge forsikringsbransjens halvårsstatistikker, har vannskadene økt med rundt 500 millioner kroner - som tilsvarer 35 prosent - første halvår 2013 (sammenliknet med samme periode i 2012). Det er langt større sannsynlighet for å få en vannskade, enn for å bli utsatt for innbrudd.

Slik oppdager/unngår du vannlekkasjer:

Vannstopperventil
Vannstoppventil er en automatisk stoppekran som stenger vanntilførselen når den får signal om fukt eller lekkasjer. Vannfølere er kabel med små sensorer som registrerer vann- eller fuktforekomst og sender beskjed videre til vannstoppventilen om å stenge vanntilførselen.

I Teknisk forskrift 2010 stilles det krav om at vannstoppventil ved alle nymonteringer av vannførende utstyr i rom uten sluk. Eksempler på dette er oppvaskmaskin, Side- by- side kjøleskap, is-dispensere og kaffemaskiner. Disse produktene må monteres av rørlegger. Siden vanntrykket i Norge skiller seg fra resten av Europa, bør du også lytte til rørlegger dersom han anbefaler å montere reduksjonsventil for å redusere vanntrykket. Det kan også være aktuelt å oppgradere plastslangene som følger med.  Kjøleskap med isbitmaskin bør plasseres på vanntett underlag.

Vannmåler
Er tallene på vannmåleren i bevegelse når det ikke blir brukt vann, kan dette tyde på at det står installasjoner og renner. Det kan være toaletter, sikkerhetsventiler eller urinaler. Alle i Skedsmo kommune skal ha vannmåler i løpet av fem år. I løpet av perioden 2014-2019 skal alle ha installert vannmåler. Vannmåleren er gratis for deg, men er kommunens eiendom. Selve installasjonen må du bekoste selv. Ta kontakt med et godkjent rørleggerfirma som vil sørge for installasjon. 
Bakgrunn for ordningen er prinsippet om at du ikke skal betale for mer enn du bruker. Bor du alene i en stor bolig eller har en liten husholdning som ikke bruker så mye vann, kan du spare penger med å få vannforbruket målt.

 

For å unngå vannskader i forbindelse med utekran og vannslange, bør du:

 • Huske å fjerne hageslange fra utvendig kran. Selv en frostsikker kran kan gi vannskader i veggen hvis hageslangen er koblet til i kuldeperioder.
 • Utvendig tappekran med stoppekran på innsiden må stenges for vinteren.
 • Skru igjen innvendig stoppekran, og åpne den utvendige kranen slik at du får tømt vannrørene helt.

Ti gode råd mot vannskader:
 • Alle i boligen bør vite hvor hovedstoppekranen er og hvordan den brukes
 • Steng hovedstoppekranen når du reiser bort
 • Rengjør sluk med jevne mellomrom
 • Takrennene bør sjekkes og renskes om høsten
 • Husk tilstrekkelig varme for å unngå frostsprenging av vannrør
 • Ikke bruk vaske- eller oppvaskmaskiner om natten, eller når du ikke er hjemme
 • Bytt ut gamle slanger til vaske- og oppvaskmaskin
 • Sørg for jevnlig tilsyn med hus og hytte om du er bortreist
 • Bruk gjerne naboer, vaktselskap etc
 • Bruk fagfolk ved renovering og oppussing av våtrom
 • Ring rørlegger raskt ved vannlekkasjer og forsøk å fjerne vannet

(Rådene er utarbeidet av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Huseiernes Landsforbund (HL)og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL))

Vi løser din vannlekasje!
Ring vår vakttelefon - når uhellet først er ute!

 

Kontakt oss

Fornavn*
Etternavn*
Epost*
Melding

Rørleggertjenester

Akershus VVS utfører alle typer rørleggeroppdrag. Alt fra bytte et kjøkken batteri som lekker, til store nye installasjoner og rehabilitering.
Se våre tjenester

Spyletjenester

Akershus VVS har også en godt utrustet spyleavdeling. Der kan du få hjelp med tette avløps- og overvannsrør, toaletter, sluk på bad og andre våt rom, samt andre steder der det er behov for spyling.
Les mer om våre spyletjenester
Akershus VVS • Brogata 10 • 2000 Lillestrøm • Kontortelefon 63810582 • post@akershusvvs.no

Rørleggertjenester

Akershus VVS utfører alle typer rørleggeroppdrag. Alt fra bytte et kjøkken batteri som lekker, til store nye installasjoner og rehabilitering.
Se våre tjenester

Spyletjenester

Akershus VVS har også en godt utrustet spyleavdeling. Der kan du få hjelp med tette avløps- og overvannsrør, toaletter, sluk på bad og andre våt rom, samt andre steder der det er behov for spyling.
Les mer om våre spyletjenester

Godkjenninger

mester
image001
vvsfagmann
vk3