Ti gode råd mot vannskader

Ring rørlegger raskt ved vannlekkasjer og forsøk å fjerne vannet.

Rådene er utarbeidet av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Huseiernes Landsforbund (HL)og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).