Ti gode råd mot vannskader

  • 1 Alle i boligen bør vite hvor hovedstoppekranen er og hvordan den brukes
  • 2 Steng hovedstoppekranen når du reiser bort
  • 3 Rengjør sluk med jevne mellomrom
  • 4 Takrennene bør sjekkes og renskes om høsten
  • 5 Husk tilstrekkelig varme for å unngå frostsprenging av vannrør
  • 6 Ikke bruk vaske- eller oppvaskmaskiner om natten, eller når du ikke er hjemme
  • 7 Bytt ut gamle slanger til vaske- og oppvaskmaskin
  • 8 Sørg for jevnlig tilsyn med hus og hytte om du er bortreist
  • 9 Bruk gjerne naboer, vaktselskap etc
  • 10 Bruk fagfolk ved renovering og oppussing av våtrom
Ring rørlegger raskt ved vannlekkasjer og forsøk å fjerne vannet.

Rådene er utarbeidet av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Huseiernes Landsforbund (HL)og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).