Ti gode råd mot vannskader

  • Alle i boligen bør vite hvor hovedstoppekranen er og hvordan den brukes
  • Steng hovedstoppekranen når du reiser bort
  • Rengjør sluk med jevne mellomrom
  • Takrennene bør sjekkes og renskes om høsten
  • Husk tilstrekkelig varme for å unngå frostsprenging av vannrør
  • Ikke bruk vaske- eller oppvaskmaskiner om natten, eller når du ikke er hjemme
  • Bytt ut gamle slanger til vaske- og oppvaskmaskin
  • Sørg for jevnlig tilsyn med hus og hytte om du er bortreist
  • Bruk gjerne naboer, vaktselskap etc
  • Bruk fagfolk ved renovering og oppussing av våtrom
Ring rørlegger raskt ved vannlekkasjer og forsøk å fjerne vannet.

Rådene er utarbeidet av Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), Huseiernes Landsforbund (HL)og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).