Mesterbrev

En mester har fag-/svennebrev og lang praksis i yrket sitt. Mesterutdanningen er en formell videreutdanning for en håndverker innen eget fag, og gir høy kompetanse både som bedriftsleder og faglig leder. Arbeid gjort av en mester bygger på gode håndverkstradisjoner og overholder dagens regelverk. Som kunde får du gode råd og fagmessig oppfølging. En mester inngår skriftlige avtaler, også for mindre arbeider. Dette ivaretar både kundens og mesterbedriftens interesser. I kraft av sin erfaring og fagkunnskap kan en mester styre både store og små prosjekter mot et godt resultat. – Fagkunnskap gir trygghet!