Sentral godkjenning for ansvarsrett

Sentral godkjenning er en frivillig kvalitetsordning som beskriver foretakets seriøsitet og kompetanse basert på dokumentert utdanning, praksis og kvalitetssikringsrutiner.

Med sentral godkjenning viser foretaket at det:
– har riktig kompetanse til å utføre oppdrag i byggesaker
– oppfyller de lovpålagte kravene til drift
– har betalt skatter og avgifter