Våtromsnormen

Byggebransjen har en våtromsnorm, BVN. Bedrifter søker om å benytte tittelen Godkjent våtromsbedrift. De har da anledning til å benytte BVN Godkjent våtromsbedriftlogo.

De forplikter seg til å følge BVN i størst mulig grad, holde seg oppdatert, benytte sertifiserte fagfolk og godkjente produkter, materialer og løsninger i henhold til Byggebransjens våtromsnorm. Se etter logoen når du velger fagfolk til å jobbe på våtrommet ditt.