Hvorfor investere i en vamepumpe?

Velg miljøvennlig oppvarming av din bolig som reduserer fyringsutgiftene med opptil 70 %, sparer miljøet for utslipp og øker verdien på din bolig.

Hvordan virker en varmepumpe?

Varmepumper brukes til oppvarming av vann og bygninger. En varmepumpe utnytter energien i varmekilder. De varmegivende kildene kan være luft, jord, sjø, grunnvann og fjell.

Varmepumper bygger på et prinsipp som gjør det mulig å transportere varme fra et lavere til et høyere temperaturnivå. Energien fra varmepumper kan brukes til å varme opp boliger og vann, selv om temperaturen fra kildene i utgangspunktet er lavere enn det man ønsker å ha inne.
Den vanligste varmepumpen vi har er kjøleskap som utnytter den kalde siden av en varmepumpe, mens den varme siden er på baksiden av kjøleskapet. Teknologien er den samme, men med den forskjell at en varmepumpe henter varme utendørs og transporterer den inn.

Vi forhandler og installerer varmepumper!