Spyletjenester

Rørspyling av tette vann– og avløpsrør

Rørspyling av tette vann – og avløpsrør.

Har du en tett vask eller et tett toalett? Eller kanskje kjenner du kloakklukt i huset? Dersom du kjenner vond lukt i et sluk, eller opplever at det ikke renner unna fra vasken, toalettet, eller sluket på bad eller i andre våtrom, er det nok tette vannrør eller tett avløp.

Vi høytrykkspyler rør, så du unngår problemer.

Problemer med vann og avløp?

Et tett toalett, en tett vask eller et tett sluk i dusjen kan være både ubehagelig og ikke minst kostbart. Ikke bare kan det gi en kloakklukt i huset, det kan også føre til vannskade i rommet hvor avløpet er tett. En vannskade kan føre til store reparasjonskostnader, som kunne vært unngått dersom det tette avløpet hadde blitt åpnet før det var for sent. Vi opplever ofte at smuss, avleiringer og rester av såpe, fett, rust og håravfall fører til at rør blir tette. I slike tilfeller utfører vi rørspyling, hvor vi høytrykkspyler rørsystemet for dermed å åpne tette rør. I de aller fleste tilfeller vil det løsne fett og belegg fra rørene. Alle rør vil med tiden bli tette gjennom normalt bruk, og vi anbefaler derfor jevnlig kontroll og vedlikehold av rørene.

Tegn på tett avløp:

Oppdager du noen av disse tegnene, er det fare på ferde – og du bør foreta en rørspyling for å forebygge og unngå at rørene tetter seg helt. Dersom du allerede står til knærne i kloakk på badet eller vasken på kjøkkenet er potte tett, er det behov for en akutt åpning av det tette røret, og rørspyling nærmest uunngåelig.

Hvordan foregår rørspyling?

Rørspyling foregår ved bruk av en høytrykkspyler, og utføres som regel fra stakeluke, kum, sluk, eller fra demontert vannlås under en vask. På slangen er det koplet til en spesialdyse, som sørger for at vannet spyler innsiden av røret helt rent.

For å kontrollere at rørene er fri for skader, kan vi utføre en rørinspeksjon med rørinspeksjonskamera. Da føres det et kamera med lys inn i rørene. På en dataskjerm sjekker fagfolkene om de nyspylede rørene er rene og uten skader.

Hvis kummene i gata har tettet seg eller kloakken er på ville veier, gjelder det å få orden på sakene – raskt. Da kontakter du teknisk etat i din kommune, som igjen kontakter sin samarbeidspartner innen spyling og rørinspeksjon.