Høytrykksspyling

Vår spylebil åpner tette avløp og overvannsrør, toaletter og sluk.

Hva er årsaken til tette avløp og rør?

Papir som ikke har løst seg opp, slamrester eller andre fremmedlegemer vannet ikke har klart å skylle vekk. Feil på rørene kan også forekomme. Tette rør kan forårsake lekkasje og ofte store skader, selv på baderom som er bygget for å tåle vann.

Hvorfor kommer kloakken opp i kjelleren?

Vannet velger den letteste veien, som normalt er det laveste åpne punktet på ledningen. Dette er som oftest sluk i kjeller. Vi foretar også rørinspeksjon og trasésøk med sonde.

Vi har også et godt samarbeid med Høytrykksvakta!
Se priser på spyletjeneseter

Vedlikeholdspyling

Å opprette en avtale om vedlikeholdsspyling er en god forsikring imot gradvis fortetning av avløpsrør i bygninger. Over tid kan det bygge seg opp organisk materiale som hår, fett, kalk, hud og matrester i rørene. Dette vil igjen føre til tett avløp som igjen kan føre til vannskader og luktproblemer.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å opprette en avtale om vedlikeholdsspyling