Tining av rør

Frostsprengning av ledninger og rør fører til vannskader som koster landet flere hundre millioner kroner pr. år.

Frostsprengning skjer i få, korte perioder høst og vinter. Når vann fryser til is, øker volumet med ca 10 %. Når vanntemperaturen synker til 0 °C, begynner innfrysingen, og trykket i vanninstallasjonen øker. Til slutt vil trykket som oppstår, sprenge rør, koblinger, sprinklerhoder, tappearmatur, stengeventiler osv. Når det svakeste punktet i installasjonen brister eller trykket avlastes på annen måte, fryser resten av vannet momentant. Dette resulterer i tilsynelatende tilfeldige lekkasjer når vannet senere tiner.

Våre rørleggere bruker en tinetransformator for å tine rør og ledninger av metal. Damputstyr brukes til å tine rør og ledninger av plast. Vi har også mulighet til å høytrykksspyle med varmtvann. Dette gjør at vi klarer å tine de aller fleste fryste vannrør.

Vi hjelper deg å tine dine rør!